Jogi nyilatkozat

Honlap használatával a Felhasználó kijelenti, hogy minden tekintetben elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy ezeket ténylegesen elolvasta-e vagy sem.

A legyboldoganyuka.hu weboldalon található tartalom, a hírlevél sorozatok, s a letölthető tanulmányok, anyagok a szerző, Szántó Éva szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és az ő előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használhatóak fel. A legyboldoganyuka.hu weboldal egyes részei kizárólag saját felhasználás céljából a számítógép merevlemezére menthetőek, vagy kinyomtathatóak, ám ebben az esetben sem válik az ezt tevő jogosulttá a legyboldoganyuka.hu weboldal így többszörözött részének a tovább-használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
A legyboldoganyuka.hu weboldalról cikkeket, tanulmányt, információkat átvenni csak a forrásra, a legyboldoganyuka.hu-ra és a szerzőre, Szántó Évára való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt (megtartja a szövegben lévő linkeket is), és egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozik a http://www.legyboldoganyuka.hu-ra, illetve az átvett blogbejegyzés vagy oldal pontos URL-jére, ezt minden közlésnél feltüntetve, s csak a szerző írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

KÖTBÉR A JOGELLENES FELHASZNÁLÁSÉRT: A forrás és a szerző megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 100.000 Ft + ÁFA másolt, felhasznált oldalanként. Már másolt oldalnak minősül, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 30%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást!

A legyboldoganyuka.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, mindazonáltal a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A blog funkciójából eredően (internetes felületen, vonatkozó dokumentumok áttanulmányozása, s az eset összes körülményének ismerete nélkül történik) nem képes teljes mértékben helyettesíteni a személyes konzultációt, elsősorban iránymutatásra szolgál, nem alkalmas a kérdés teljes körű feltárására. Az oldalakon közzétett információk (ideértve különösen a hozzászólásokra, kérdésekre érkezett válaszokat is) tájékoztató jellegűek, ezért felhasználásuk esetén az oldal szerkesztőjét illetve üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Az írásokban és videókban szereplő információk nem helyettesítik az orvosi gyógykezelést és a szakképzett dietetikus tanácsait. A honlap egészségügyi problémákkal nem küzdőkhöz szól, a tippek, tanácsok, ajánlások, a tartalomban szereplő bármely elem kipróbálásáért, alkalmazásáért teljes mértékben a Felhasználó vállalja a felelősséget. A honlap bejegyzéseihez hozzászóló, kérdező elfogadja, hogy hozzászólása, illetve a blogon feltett kérdése nyilvánosan jelenik meg, minden honlaplátogató számára.

A legyboldoganyuka.hu mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván adatokat  (adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-…………….). A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem válik– kifejezett hozzájárulás nélkül – más számára hozzáférhetővé. A legyboldoganyuka.hu bármikor rendelkezésre áll, hogy megadott személyes adatokkal kapcsolatosan tájékoztatást adjon. A regisztrált adatokat módosítani vagy töröltetni a leiratkozas@legyboldoganyuka.hu e-mailcímen, vagy minden hírlevélben, annak legalján megtalálható linken lehet. Az adatmódosításra vagy törlésre vonatkozó kérést 8 munkanapon belül teljesítjük. Egyéb, személyes adatokra vonatkozó igény, kérés esetén az eva.szanto@legyboldoganyuka.hu e-mail címen lehet a kapcsolatot felvenni.

A weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket a legyboldoganyuka.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján személyesen azonosítható lenne a felhasználó, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.
Az adatokat a legyboldoanyuka.hu harmadik személynek nem továbbítja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Panasszal az Adatvédelmi Biztos Hivatalához lehet fordulni:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1 475 7186, 475 7100
Telefax: 06 1 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu

A tanácsadás, tanfolyam és az elektronikus könyvek értékesítése:

…..Kft., 2310 Szigetszentmiklós, K…………….., Adószáma: …………, Cégjegyzék száma: ………………, Statisztikai számjel: …………., Bejegyezve: ……

Tárhelyszolgáltató: Propulsion Kft.